Ako sa starať o produkty Melii


Milí zákazníci,

aby ste mohli zakúpené produkty používať čo najdlhšie, pripravili sme pre Vás túto sekciu s radami a tipmi, ako sa o zakúpený tovar starať.

Pri kúpe každého produktu dostávate v krabičke vložený alebo na obale nalepený štítok s pokynmi na údržbu produktu. Tieto pokyny si prosím starostlivo prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

Všetky výrobky sú testované a schválené podľa platných noriem EÚ.

 

UPOZORNENIE

 • Nenechávajte pri používaní výrobku dieťa bez dozoru dospelej osoby. Vždy používajte výrobky pod dohľadom dospelej osoby.
 • Všetky časti produktov, pokiaľ nie sú používané, udržujte z dosahu dieťaťa. Prípadné malé časti produktu môžu dieťaťu zaskočiť.
 • Nikdy nepoužívajte slamku ako cumlík a nenechajte dieťa produkt žuvať alebo hrýzť (okrem produktov na to určených).
 • Nenechajte dieťa chodiť alebo behať s produktom.
 • Slamka nie je určená pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
 • Vždy skontrolujte teplotu tekutiny alebo potravy pred tým, než ich podáte dieťaťu.
 • Pred prvým a každým ďalším použitím skontrolujte, či sú všetky časti produktu v poriadku. Skontrolujte jemným ťahom, či slamka nie je uvoľnená. Pri známkach poškodenia nedávajte dieťaťu, odstráňte z jeho dosahu a vyhoďte.
 • Neustále a dlhotrvajúce sanie z slamky či cumlíka môže spôsobiť zubný kaz.
 • Nenechávajte produkty na priamom slnku alebo pri zdroji tepla.
 • Obzvlášť pozorní buďte pri ohrievaní pokrmov alebo tekutín v mikrovlnnej rúre (ak to výrobok dovoľuje). Pred podaním pokrm alebo tekutinu zamiešajte a vždy skontrolujte ich teplotu pred podaním dieťaťu! Nepoužívajte pre tekutiny či pokrmy teplejšie ako 45 stupňov. Horúce nápoje/potraviny môžu spôsobiť popáleniny.
 • Nedávajte viečko na nádobu pokiaľ je obsah horúci/teplný, viečko môže k nádobe priľnúť. Viečko dávajte na nádobu vždy po vychladnutí pokrmu.
 • Nedávajte do mrazničky produkty, pokiaľ na to nie sú určené. Môže dôjsť k poškodeniu materiálu. Produkty nepatria do mrazničky (okrem produktov na to určených Sklenené dózičky na potraviny, Desiatový box Puzzle, Silikónová krabička na desiatu s viečkom, Silikónová forma do mrazničky na detskú výživu, Silikónové tégliky na potraviny Snap&Go, Tégliky na potraviny)
 • Niektoré tekutiny alebo potraviny môžu spôsobiť zafarbenie produktu. Toto nemá vplyv na funkčnosť produktu a nie je dôvodom na reklamáciu.
 • Fľaše a hrnčeky nepoužívajte s horúcimi, vriacimi alebo perlivými nápojmi. Nepoužívajte slamky na džúsy s dužinou alebo na instantné dojčenské mlieka.
 • Ohrievajte v mikrovlnnej rúre iba produkty na to určené.
 • Nikdy neohrievajte v mikrovlnnej rúre plastové produkty s viečkom či uzáverom ponechaným na produktoch. Ohrievanie v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť lokalizované miesta s vysokou teplotou. Vždy pokrm najskôr premiešajte a skontrolujte jeho teplotu pred podaním dieťaťu.
 • Pri ohreve ohrevu v mikrovlnnej rúre (ak to produkt dovoľuje) ohrievajte maximálne 30 sekúnd/ ohrev.
 • Do mikrovlnky nedávajte žiadne kovové výrobky a výrobky z nerezovej ocele.
 • Sklenené dózičky, na ktorých je uvedené, že sú vhodné do mrazničky je možné dávať do mrazničky, ale je nutné dodržať správny postup a všeobecné pravidlá pri mrazení potravín! Pri nedodržaní správneho postupu môže dôjsť k prasknutiu, ktoré nie je výrobnou chybou výrobku a nie je predmetom reklamácie. Dózičku naplňte (obsah musí byť studený alebo izbovej teploty) maximálne z 2/3, aby kvapalné alebo polotekuté látky mali priestor sa rozpínať a dózičku umiestnite v mrazničke tak, aby stála vodorovne. V ideálnom prípade nechajte zmrznúť bez viečka či s pootvoreným viečkom, aby ste zamedzili expanzii obsahu a tlaku na materiál, ktorý by tak mohol prasknúť. Po vybratí z mrazničky nechajte povoliť v chladničke alebo pri izbovej teplote. Pokiaľ by došlo k rýchlej zmene teploty, môže dôjsť k prasknutiu či rozbitiu.
 • Nedávajte produkty do kuchynskej rúry (okrem produktov na to určených). 
 • Produkty nie sú hračka. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú určené na kŕmenie, pitie či prenášanie jedla.
 • U detí či osôb so špeciálnymi potrebami použite prosím svoj vlastný úsudok o vhodnosti tohto produktu.

 

Starostlivoť a údržba produktov značky Melii

 • Produkty pred prvým použitím zbavte obalov a odstráňte ich z dosahu dieťaťa. Produkty pred prvým a každým ďalším použitím rozdeľte na jednotlivé komponenty a umyte v teplej vode s jemným prípravkom na umývanie riadu. Starostlivo opláchnite a osušte.
 • Nepoužívajte abrazívne prostriedky na umývanie riadu, drôtenky, kefy alebo iné hrubé prostriedky, ktoré môžu produkt poškriabať. Pri umývaní v umývačke používajte šetrné čistiace prostriedky.
 • Rozdelením na jednotlivé komponenty pri umývaní a následnom zostavení až po vysušení zamedzíte vzniku plesní, ktoré môžu vzniknúť pri nedostatočnom umytí produktu.
 • Väčšinu produktov rozdelených na jednotlivé časti je možné umývať v umývačke v hornom koši. Do umývačky neodporúčame dávať kovové produkty a kovové časti produktov. Farby a polepky na produktoch môžu umývaním v umývačke časom vyblednúť. Pri umývaní v umývačke používajte šetrné čistiace prostriedky. Toto nemá vplyv na podstatu výrobku a nepovažuje sa za dôvod na reklamáciu.
 • Všetky časti produktov uchovávajte na suchom a chladnom mieste mimo dosahu slnečného svitu alebo zdroja tepla.
 • Pred uschovaním alebo zostavením produktu sa uistite, že všetky komponenty sú suché. Skontrolujte produkty pred každým použitím, odstráňte produkt z dosahu detí pokiaľ sa na produkte objavia prvé známky poškodenia.
 • Slamky treba pravidelne čistiť kefkou na to určenou, napr. Sadou kefiek na čistenie. Kefky odporúčame vymeniť každé 3-6 mesiacov alebo podľa potreby.